Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ARiMR LPIS 01 – dane dotyczące działek referencyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przestrzenna warstwa granic działek referencyjnych Działka referencyjna (skladowe: identyfikator, identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju) Zmienna geograficzna
  • stan na koniec okresu referencyjnego