Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KOWR RB 01 – dane dotyczące rynku biokomponentów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer ewidencyjny
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Data wpisu do rejestru
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
5 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
6 Dane identyfikacyjne NIP
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
7 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj prowadzonej działalności
 • Rejestr wytwórców, rejestr podmiotów sprowadzających
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rodzaj instalacji
 • Rejestr wytwórców
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
9 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wydajność instalacji
 • Rejestr wytwórców
Rozwiń grupowanie
 • mln l
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna
 • Rodzaj zbioru KOWR (biokomponenty)
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
 • Rodzaj zbioru KOWR (biokomponenty)
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
12 Bilanse paliw i energii Surowce rolnicze / biomasa
 • Rodzaj zbioru KOWR (surowce użyte do wytworzenia biokomponentów)
 • Zakres danych (surowce)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Biokomponenty wytworzone
 • Rodzaj zbioru KOWR (surowce użyte do wytworzenia biokomponentów)
 • Zakres danych (biokomponenty)
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Bilanse paliw i energii Import biokomponentów
 • Rodzaj zbioru KOWR (import/nabycie wewnątrzwspólnotowe; podmioty sprowadzające)
 • Zakres danych (import; podmioty sprowadzające)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Bilanse paliw i energii Nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów
 • Rodzaj zbioru KOWR (import/nabycie wewnątrzwspólnotowe; podmioty sprowadzające)
 • Zakres danych (nabycie wewnątrzwspólnotowe; podmioty sprowadzające)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Bilanse paliw i energii Import biokomponentów
 • Rodzaj zbioru KOWR (import/nabycie wewnątrzwspólnotowe; producenci)
 • Zakres danych (import; producenci)
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Bilanse paliw i energii Nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów
 • Rodzaj zbioru KOWR (import/nabycie wewnątrzwspólnotowe; producenci)
 • Zakres danych (nabycie wewnątrzwspólnotowe; producenci)
Rozwiń grupowanie
 • t
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok