Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
AZS KF 01 – dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność organizacji kultury fizycznej Ćwiczący w organizacjach kultury fizycznej
 • Ćwiczący w OKF - płeć
 • Ćwiczący w OKF - TERYT
 • Ćwiczący w OKF - wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność organizacji kultury fizycznej Jednostki organizacyjne w organizacjach kultury fizycznej
 • Jednostki organizacyjne OKF - TERYT
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność organizacji kultury fizycznej Członkowie organizacji kultury fizycznej
 • OKF - TERYT
 • OKF - wiek
 • OKF - płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność organizacji kultury fizycznej Imprezy zorganizowane przez organizacje kultury fizycznej
 • OKF - TERYT
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność organizacji kultury fizycznej Uczestnicy imprez zorganizowanych przez organizacje kultury fizycznej
 • OKF - TERYT
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok