Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
BN ZSBBN 01 – dane dotyczące książek i broszur, gazet i czasopism
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność wydawnicza Gazety (periodyki informacji ogólnej) i czasopisma (inne periodyki) wydane
 • Częstotliwość wydawanych gazet i czasopism
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność wydawnicza Książki i broszury wydane
 • Ksiązki i broszury wydane według klasyfikacji UNESCO
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność wydawnicza Książki i broszury wydane
 • Książki i broszury wydane-tłumaczenia z języka ( w tym literatura piękna)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność wydawnicza Książki i broszury wydane
 • Książki i broszury według języka wydania-oryginał w języku (w tym literatura piękna)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność wydawnicza Książki i broszury wydane
 • Książki i broszury wydawane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność wydawnicza Książki i broszury wydane
 • Tematyka wydawanych książek i broszur
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność wydawnicza Książki i broszury wydane
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność wydawnicza Gazety (periodyki informacji ogólnej) i czasopisma (inne periodyki) wydane
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność wydawnicza Gazety (periodyki informacji ogólnej) i czasopisma (inne periodyki) wydane
 • Czasopisma wydane według działów klasyfikacji UNESCO
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność wydawnicza Gazety (periodyki informacji ogólnej) i czasopisma (inne periodyki) wydane
 • Czasopisma wydane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok