Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
BNL SEMEN 01 – dane dotyczące drzew matecznych, drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, źródeł nasion
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Hodowla lasu Drzewa mateczne
 • Województwo
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Hodowla lasu Drzewa mateczne
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Hodowla lasu Powierzchnia drzewostanów nasiennych
 • Województwo
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Hodowla lasu Powierzchnia drzewostanów nasiennych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Hodowla lasu Powierzchnia plantacji nasiennych
 • Województwo
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Hodowla lasu Powierzchnia plantacji nasiennych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Hodowla lasu Powierzchnia źródeł nasion
 • Województwo
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Hodowla lasu Powierzchnia źródeł nasion
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
 • Własności leśne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia