Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
BOŚ ERIK 01 – dane dotyczące proekologicznej działalności Banku
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Finansowanie ochrony środowiska Kredyty proekologiczne udzielone przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Finansowanie ochrony środowiska Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku zakończenia zadań współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytami proekologicznymi
 • t / r.
 • km
 • m3 / d
 • m3 / h
 • GJ
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok