Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
CLOR BSMB 01 – dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring radiacyjny Stężenie radionuklidów naturalnych w surowcach i materiałach budowlanych
  • Bq / kg
Zmienna ilościowa
  • rok