Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 01 – dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagrożenia i ochrona lasu Wykorzystywane śmigłowce
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zagrożenia i ochrona lasu Wykorzystywane samoloty gaśnicze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zagrożenia i ochrona lasu Wykorzystywane samoloty patrolowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zagrożenia i ochrona lasu Leśne bazy lotnicze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zagrożenia i ochrona lasu Zakładanie nowych pasów przeciwpożarowych
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zagrożenia i ochrona lasu Punkty łączności alarmowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zagrożenia i ochrona lasu Punkty obserwacyjne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zagrożenia i ochrona lasu Punkty czerpania wody
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zagrożenia i ochrona lasu Odnawianie istniejących pasów przeciwpożarowych
 • tys. km
Zmienna ilościowa
 • rok