Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 03 – dane dotyczące wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby leśne Powierzchnia lasów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zasoby leśne Powierzchnia lasów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zasoby leśne Powierzchnia lasów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zasoby leśne Powierzchnia lasów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zasoby leśne Powierzchnia lasów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zasoby leśne Powierzchnia lasów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zasoby leśne Zasoby drzewne na pniu
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
8 Zasoby leśne Zasoby drzewne na pniu
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
9 Zasoby leśne Zasoby drzewne na pniu
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
10 Zasoby leśne Zasoby drzewne na pniu
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
11 Zasoby leśne Zasoby drzewne na pniu
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
12 Zasoby leśne Zasoby drzewne na pniu
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
13 Zasoby leśne Zasobność drzewostanów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
14 Zasoby leśne Zasobność drzewostanów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
15 Zasoby leśne Zasobność drzewostanów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
16 Zasoby leśne Zasobność drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
17 Zasoby leśne Zasobność drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
18 Zasoby leśne Zasobność drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
19 Zasoby leśne Przeciętny wiek drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
20 Zasoby leśne Przeciętny wiek drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
21 Zasoby leśne Przeciętny wiek drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
22 Zasoby leśne Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
23 Zasoby leśne Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
24 Zasoby leśne Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
 • Klasy wieku drzewostanu
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
25 Zasoby leśne Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
26 Zasoby leśne Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat
27 Zasoby leśne Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
 • Skład gatunkowy drzewostanów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3 / ha
Zmienna ilościowa
 • ostatnie pięć lat