Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 04 – dane dotyczące zwalczania szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, zabezpieczenia upraw i młodników przed zwierzyną, ilości usuniętego posuszu, złomów i wywrotów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagrożenia i ochrona lasu Zabiegi ochronne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Zagrożenia i ochrona lasu Zwalczanie szkodników lasu w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Zagrożenia i ochrona lasu Ilość usuniętego z lasów posuszu, złomów i wywrotów
  • 1000 m3
Zmienna ilościowa
  • rok