Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 05 – dane dotyczące powierzchni szkółek leśnych, odnowień sztucznych (zrębów, halizn, pod osłoną drzewostanów), odnowień naturalnych, prac pielęgnacyjnych (w uprawach, młodnikach i drzewostanach), melioracji leśnych (w tym nawożenia mineralnego) oraz zalesień gruntów nieleśnych i sukcesji naturalnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Hodowla lasu Powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych
 • a
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne pod osłoną drzewostanów
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Hodowla lasu Dolesienia luk i przerzedzeń
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Hodowla lasu Wprowadzanie II piętra
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Hodowla lasu Odnowienia naturalne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Hodowla lasu Zalesienia gruntów nieleśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Hodowla lasu Zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Hodowla lasu Poprawki i uzupełnienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Hodowla lasu Pielęgnowanie lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Hodowla lasu Pielęgnowanie upraw
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Hodowla lasu Czyszczenia późne
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Hodowla lasu Wprowadzanie podszytów
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Hodowla lasu Powierzchnia trzebieży
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Hodowla lasu Powierzchnia melioracji leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Hodowla lasu Nawożenie mineralne lasu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego