Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 06 – dane dotyczące użytkowania lasu, w tym pozyskania użytków ubocznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Użytkowanie lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe według kategorii cięć
  • 1000 m3
  • tys. ha
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Pozyskanie użytków ubocznych w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • t
  • tys. szt.
Zmienna ilościowa
  • rok