Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 07 – dane w zakresie pozyskania oraz sprzedaży i cen drewna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna
  • Sortymenty drewna
Rozwiń grupowanie
  • m3
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Pozyskanie drewna Obrót drewnem w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Sortymenty drewna
Rozwiń grupowanie
  • m3
Zmienna ilościowa
  • rok