Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
DGLP SILP 09 – dane dotyczące działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe<br />
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Uprawy pochodne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Szkółki leśne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
 • szt.
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Przebudowa drzewostanów znajdujących się pod wpływem emisji i klęsk żywiołowych w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Zasoby drzewne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
 • m3
 • m3 / ha
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zasoby leśne Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
6 Zasoby leśne Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
7 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Leśne kompleksy promocyjne
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Obiekty Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Formy edukacji leśnej społeczeństwa realizowane w Lasach Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Pracownicy Lasów Państwowych biorący udział w edukacji leśnej społeczeństwa
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Wydatki na edukację leśną społeczeństwa realizowaną w Lasach Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Podmioty współpracujące z Lasami Państwowymi w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Szkodnictwo leśne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3
 • tys. zł
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Śmieci usunięte z lasów w zarządzie Lasów Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Koszty utrzymania czystości w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Zatrudnienie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych Zmienna opisowa
 • rok