Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDDKiA SEDC 01 – dane dotyczące sieci drogowej<br />
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Rodzaj nawierzchni
 • Kategorie dróg
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Kategorie dróg
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Rodzaj nawierzchni
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Rodzaj twardej nawierzchni
 • Lokalizacja drogi
 • Kategorie dróg
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Drogi wielojezdniowe
 • Lokalizacja drogi
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • km
 • tys. m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Rodzaj nawierzchni
 • Kategorie dróg
 • Powiaty
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Kategorie dróg
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Rodzaj nawierzchni
 • Kategorie dróg
 • Miasta na prawach powiatu
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Drogi gminne
 • Rodzaj nawierzchni
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Sieć drogowa Obiekty mostowe na drogach publicznych
 • Rodzaj obiektów mostowych
 • Kategorie dróg publicznych
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Sieć drogowa Drogi publiczne
 • Zakres rzeczowo-finansowy robót drogowo-mostowych
Rozwiń grupowanie
 • km
 • tys. zł
 • m
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok