Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDDKiA SI 01 – dane dotyczące ruchu drogowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sieć drogowa Ruch drogowy
 • Na terenie Polski
 • Rodzaj pojazdów
 • Kategorie dróg
Rozwiń grupowanie
 • mln wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Sieć drogowa Ruch drogowy
 • Na terenie Polski
 • Rejestracja pojazdów
 • Rodzaj pojazdów
Rozwiń grupowanie
 • mln wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Sieć drogowa Ruch drogowy
 • Na terenie Polski
 • Kategorie dróg
 • Rodzaj pojazdów
Rozwiń grupowanie
 • mln wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Sieć drogowa Ruch drogowy
 • Pojazdy zarejestrowane w Polsce
 • Rodzaj terytorium
 • Rodzaj pojazdów
Rozwiń grupowanie
 • mln wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Sieć drogowa Ruch drogowy
 • Na terenie Polski
 • Pojazdy zarejestrowane w Polsce
 • Kategorie dróg
 • Rodzaj pojazdów
Rozwiń grupowanie
 • mln wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok