Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDOŚ CRFOŚ 01 – dane dotyczące centralnego rejestru form ochrony przyrody
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Formy ochrony przyrody Formy ochrony przyrody
  • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
  • ob.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Formy ochrony przyrody Powierzchnia form ochrony przyrody
  • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok