Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDOŚ LZGCH 01 – dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zwierzęta chronione Ważniejsze zwierzęta chronione
  • TERYT-województwa
  • Główne gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
  • osobnik
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia