Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDOŚ NATURA 01 – dane dotyczące obszarów Natura 2000
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Formy ochrony przyrody Powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
 • Natura 2000 - Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Formy ochrony przyrody Powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Formy ochrony przyrody Powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
 • Natura 2000 - Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Formy ochrony przyrody Powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok