Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDOŚ OBZ 01 – dane dotyczące ogrodów botanicznych i zoologicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ogrody botaniczne Ogrody botaniczne
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ogrody botaniczne Powierzchnia ogrodów botanicznych
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ogrody zoologiczne Ogrody zoologiczne
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ogrody zoologiczne Powierzchnia ogrodów zoologicznych
 • TERYT-województwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok