Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDOŚ RZGC 01 – dane dotyczące wydanych zezwoleń na redukcję zwierząt chronionych (kręgowców)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zwierzęta chronione Zezwolenia na redukcję zwierząt chronionych wydane przez GDOŚ
 • Wybrane gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zwierzęta chronione Zezwolenia na redukcję zwierząt chronionych wydane przez RDOŚ
 • Wybrane gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zwierzęta chronione Zredukowane osobniki w zezwoleniach wydanych przez GDOŚ
 • Wybrane gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zwierzęta chronione Zredukowane osobniki w zezwoleniach wydanych przez RDOŚ
 • Wybrane gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zwierzęta chronione Przyczyny redukcji zwierząt chronionych
 • Wybrane gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok