Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GDOŚ SZK 01 – dane dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zwierzęta chronione Zgłoszone szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione
  • TERYT-województwa
  • Gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Zwierzęta chronione Odszkodowania wypłacane za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione
  • TERYT-województwa
  • Gatunki zwierząt chronionych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia