Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIJHARS SI 01 – dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rolnictwo ekologiczne Gospodarstwa ekologiczne
 • Polska, województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Rolnictwo ekologiczne Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji
 • Polska, województwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Rolnictwo ekologiczne Gospodarstwa ekologiczne
 • Polska, województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Rolnictwo ekologiczne Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w okresie konwersji
 • Polska, województwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia