Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ SI TPO 01 – dane dotyczące eksportu, importu i tranzytu odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Tranzyt odpadów - wnioskowana ilość odpadów przewożonych przez Polskę
 • Kraje
 • Rodzaje decyzji GIOŚ
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Import odpadów do Polski. Liczba zakończonych postępowań
 • rodzaj decyzji GIOŚ
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Eksport odpadów z Polski. Liczba zakończonych postępowań
 • rodzaj decyzji GIOŚ
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Eksport odpadów z Polski. Wnioskowana ilość odpadów
 • rodzaj decyzji GIOŚ
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Tranzyt odpadów - liczba zakończonych postępowań
 • Kraje
 • rodzaje decyzji GIOŚ
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Import odpadów do Polski - wnioskowana ilość odpadów
 • Kraje
 • Rodzaje decyzji GIOŚ
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Rzeczywista ilość odpadów importowanych
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Transgraniczne przemieszczanie odpadów Rzeczywista ilość odpadów eksportowanych
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok