Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 03 – dane dotyczące wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring jakości powietrza Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5
  • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Polska
Rozwiń grupowanie
  • µg / m3
Zmienna ilościowa
  • rok