Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 05 – dane dotyczące ciśnienia cząstkowego ozonu w atmosferze, promieniowania nadfioletowego (UV-B)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring jakości powietrza Promieniowanie nadfioletowe (UV-B)
  • Stacje pomiarowe promieniowania UV-B
Rozwiń grupowanie
  • MED
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Monitoring jakości powietrza Zawartość całkowita ozonu w atmosferze
  • hPa
Zmienna ilościowa
  • rok