Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 06 – dane dotyczące składu chemicznego opadów atmosferycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring opadów atmosferycznych Stężenie jonów siarczanowych
 • Punkty pomiarowego monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery
Rozwiń grupowanie
 • mg / dm3
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Monitoring opadów atmosferycznych Stężenie jonów azotanowych
 • Punkty pomiarowego monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery
Rozwiń grupowanie
 • mg / dm3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring opadów atmosferycznych Stężenie jonów amonowych
 • Punkty pomiarowego monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery
Rozwiń grupowanie
 • mg / dm3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Monitoring opadów atmosferycznych Odczyn pH
 • Punkty pomiarowego monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery
Rozwiń grupowanie
 • pH
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Monitoring opadów atmosferycznych Wysokość opadu
 • Punkty pomiarowego monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery
Rozwiń grupowanie
 • mm
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Monitoring opadów atmosferycznych Dni z opadem powyżej 0,1 mm
 • Punkty pomiarowego monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok