Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 07 – dane dotyczące monitoringowego badania imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacji stref
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring jakości powietrza Stężenie tlenku węgla
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Monitoring jakości powietrza Stężenie dwutlenku siarki
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Monitoring jakości powietrza Stężenie benzenu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Monitoring jakości powietrza Stężenie ołowiu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Monitoring jakości powietrza Stężenie arsenu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • ng / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Monitoring jakości powietrza Stężenie dwutlenku azotu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Monitoring jakości powietrza Stężenie kadmu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • ng / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Monitoring jakości powietrza Stężenie benzo(a)pirenu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • ng / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Monitoring jakości powietrza Stężenie niklu
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • ng / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Monitoring jakości powietrza Stężenie pyłu PM2,5
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Monitoring jakości powietrza Stężenie pyłu PM10
 • Aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • µg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok