Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 08 – dane w zakresie monitoringu ptaków oraz monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring przyrody Zmiany liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego
  • Sposób prezentacji
  • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Monitoring przyrody Zmiany liczebności pospolitych ptaków leśnych
  • Sposób prezentacji
  • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok