Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 10 – dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring pól elektromagnetycznych Średnia arytmetyczna promieniowania elektromagnetycznego
  • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
  • Hz
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Monitoring pól elektromagnetycznych Natężenia promieniowania elektromagnetycznego
  • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
  • Hz
Zmienna ilościowa
  • rok