Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GITD TRANSBIT 02 – dane w zakresie licencji wspólnotowych dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Organizacja transportu drogowego Licencje na transport drogowy
 • Rodzaj licencji wspólnotowej
 • Okres ważności licencji
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Organizacja transportu drogowego Wypisy z licencji na transport drogowy
 • Rodzaj licencji wspólnotowej
 • Okres ważności licencji
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Organizacja transportu drogowego Wypisy z licencji na transport drogowy
 • Międzynarodowy przewóz rzeczy
 • Pojazdy ciężarowe
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Organizacja transportu drogowego Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Organizacja transportu drogowego Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia