Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GOPR SI 01 – dane dotyczące rocznej działalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownicy GOPR
 • ratownicy rodzaje
 • grupy ratownicze GOPR
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Interwencje i akcje ratunkowe GOPR
 • grupy ratownicze GOPR
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wypadki śmiertelne GOPR
 • grupy ratownicze GOPR
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Wyprawy ratunkowe GOPR
 • grupy ratownicze GOPR
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok