Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GPW IB 02 – dane w zakresie: rynek giełdowy, New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, obroty na rynku Catalyst
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Giełda Papierów Wartościowych Rynek Catalyst
 • Rynek Catalyst
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Giełda Papierów Wartościowych Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych
 • Rynek BondSpot
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Giełda Papierów Wartościowych Rynek NewConnect
 • Rynek NewConnect
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Giełda Papierów Wartościowych Kontrakty terminowe
 • Kontrakty terminowe
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Giełda Papierów Wartościowych Indeksy giełdowe
 • Indeksy giełdowe
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Giełda Papierów Wartościowych Akcje i prawa do akcji
 • Akcje i prawa do akcji
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Giełda Papierów Wartościowych Obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Obroty na GPW
Rozwiń grupowanie
 • mln zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego