Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GUGiK NMT 01 – dane dotyczące położenia geograficznego punktów, miejscowości, przełęczy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Położenie, terytorium i granice kraju Położenie geograficzne Polski (skladowe: Przylądek Rozewie, Szczyt Opołonek (Bieszczady), Na zachód od Cedyni, Koryto Bugu na wschód od Strzyżowa)
 • Najdalej wysunięte punkty granicy państwowej
Rozwiń grupowanie
Zmienna geograficzna
 • rok
2 Położenie, terytorium i granice kraju Rozciągłość terytorium Polski
 • Rozciągłość geograficzna Polski
Rozwiń grupowanie
 • km
 • o
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Położenie, terytorium i granice kraju Układ Pionowy Powierzchni
 • Wzniesienie nad poziom morza
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Położenie, terytorium i granice kraju Najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości
 • Punkty i miejscowości pomiarowe
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok