Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GUGiK PRG 01 – dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Położenie, terytorium i granice kraju Powierzchnia terytorium
  • Podział obszaru
Rozwiń grupowanie
  • km2
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok