Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
IBL KSIPL 01 – dane dotyczące pożarów lasów oraz powstałych strat
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagrożenia i ochrona lasu Pożary lasów
 • Forma własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zagrożenia i ochrona lasu Pożary lasów
 • Forma własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zagrożenia i ochrona lasu Pożary lasów
 • Przyczyny pożarów lasów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zagrożenia i ochrona lasu Pożary lasów
 • Przyczyny pożarów lasów
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zagrożenia i ochrona lasu Pożary lasów
 • Przyczyny pożarów lasów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zagrożenia i ochrona lasu Pożary lasów
 • Przyczyny pożarów lasów
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zagrożenia i ochrona lasu Straty powstałe w pożarach lasów
 • Forma własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok