Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
IBL PMŚ 01 – dane dotyczące stanu zdrowotnego lasów, uszkodzenia drzew, dane z państwowego monitoringu środowiska
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagrożenia i ochrona lasu Średnia defoliacja monitorowanych gatunków drzew
 • Monitorowane gatunki drzew
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zagrożenia i ochrona lasu Średnia defoliacja monitorowanych gatunków drzew
 • Monitorowane gatunki drzew
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zagrożenia i ochrona lasu Średnia defoliacja monitorowanych gatunków drzew
 • Monitorowane gatunki drzew
 • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zagrożenia i ochrona lasu Ocena stanu defoliacji monitorowanych gatunków drzew
 • Monitorowane gatunki drzew
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zagrożenia i ochrona lasu Ocena stanu odbarwienia monitorowanych gatunków drzew
 • Monitorowane gatunki drzew
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zagrożenia i ochrona lasu Ocena stanu uszkodzenia monitorowanych gatunków drzew
 • Monitorowane gatunki drzew
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok