Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
IBL SzLiChI 02 – dane dotyczące wyników monitoringu występowania ważniejszych szkodników owadzich leśnych i grzybowych chorób infekcyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagrożenia i ochrona lasu Występowanie ważniejszych szkodników owadzich drzew leśnych
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Zagrożenia i ochrona lasu Zwalczanie ważniejszych szkodników owadzich drzew leśnych
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Zagrożenia i ochrona lasu Powierzchnia lasów zagrożona przez grzybowe choroby infekcyjne
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok