Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
IMiGW DH 01 – dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Hydrologia Powierzchnia zlewisk i dorzeczy
 • Zlewiska i dorzecza
 • Wymiar powierzchni
Rozwiń grupowanie
 • km2
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Hydrologia Powierzchnia zlewisk i dorzeczy
 • Zlewiska i dorzecza
 • Odsetek powierzchni
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Hydrologia Powierzchnia dorzecza rzeki
 • Rzeki
 • Recypient
 • Wymiar powierzchni
Rozwiń grupowanie
 • km2
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Hydrologia Długość rzeki
 • Rzeki
 • Recypient
 • Wymiar powierzchni
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Hydrologia Wzniesienie źródła rzeki nad poziomem morza
 • Rzeki
 • Recypient
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Hydrologia Wzniesienie ujścia rzeki nad poziomem morza
 • Rzeki
 • Recypient
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Hydrologia Średni przepływ rzeki
 • Rzeki
 • Recypient
Rozwiń grupowanie
 • m3 / s
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Hydrologia Przepływ średni rzek w głównych profilach wodowskazowych
 • Rzeki
 • Posterunek wodowskazowy
Rozwiń grupowanie
 • m3 / s
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Hydrologia Powierzchnia zlewni do wodowskazu
 • Rzeki
 • Posterunek wodowskazowy
Rozwiń grupowanie
 • km2
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Hydrologia Odcinek biegu rzeki
 • Rzeki
 • Posterunek wodowskazowy
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Hydrologia Powierzchnia jeziora
 • Jeziora
 • Dorzecza
Rozwiń grupowanie
 • km2
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Hydrologia Największa głębokość jeziora
 • Jeziora
 • Dorzecza
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Hydrologia Wzniesienie jeziora nad poziomem morza
 • Jeziora
 • Dorzecza
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok