Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
IMiGW DM 02 – dane meteorologiczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Meteorologia Temperatury powietrza
 • Stacje meteorologiczne
 • Wzniesienie stacji nad poziomem morza
 • Wskaźniki temperatury
Rozwiń grupowanie
 • O C
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Meteorologia Amplitudy temperatur skrajnych
 • Stacje meteorologiczne
 • Wzniesienie stacji nad poziomem morza
Rozwiń grupowanie
 • O C
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Meteorologia Roczne sumy opadów
 • Stacje meteorologiczne
 • Wzniesienie stacji nad poziomem morza
Rozwiń grupowanie
 • mm
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Meteorologia Średnia prędkość wiatru
 • Stacje meteorologiczne
 • Wzniesienie stacji nad poziomem morza
Rozwiń grupowanie
 • m / s
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Meteorologia Usłonecznienie
 • Stacje meteorologiczne
 • Wzniesienie stacji nad poziomem morza
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Meteorologia Średnie zachmurzenie
 • Stacje meteorologiczne
 • Wzniesienie stacji nad poziomem morza
Rozwiń grupowanie
 • oktan
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Meteorologia Średnie miesięczne temperatury powietrza
 • Stacje meteorologiczne
Rozwiń grupowanie
 • O C
Zmienna ilościowa
 • rok
 • miesiąc
8 Meteorologia Miesięczne sumy opadów atmosferycznych
 • Stacje meteorologiczne
Rozwiń grupowanie
 • mm
Zmienna ilościowa
 • rok
 • miesiąc