Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ISKK SPN 01 – dane dotyczące liczby wiernych, przejawów aktywności religijnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Ludność diecezji
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Diecezje
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Wierny
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Chrzty
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Bierzmowania
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Diecezje
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Pierwsze komunie święte
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Śluby
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia