Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ISKK SKK 01 – dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Parafie
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Typy parafii Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Inne ośrodki duszpasterskie
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Ksiądz diecezjalny
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Działalność kościołów, związków wyznaniowych Ksiądz zakonny
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Bracia zakonni
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Siostry zakonne
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych Alumni
 • Diecezje
 • Obrządki Kościoła katolickiego
 • Polska - ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia