Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KCPU SION 01 – dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie cen rynkowych narkotyków, zażywania narkotyków
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka nieobserwowana Przejęcia narkotyków
  • Rodzaj narkotyku
Rozwiń grupowanie
  • kg
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Gospodarka nieobserwowana Cena narkotyku
  • Rodzaj narkotyku
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Gospodarka nieobserwowana Zażywający narkotyki
  • Grupy wiekowe
  • Okres zażywania narkotyków
  • Rodzaj narkotyku
Rozwiń grupowanie
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok