Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGP PSI 02 – dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, regiony, województwa, podregiony, powiaty)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
  • Rodzaje przestępstw
  • Jednostka terytorialna
  • Przestępstwa stwierdzone przez Policję i prokuraturę w zakończonych postępowaniach przygotowawczych wg wyniku postępowania
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
  • Rodzaje przestępstw
  • Jednostka terytorialna
Rozwiń grupowanie
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok