Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGP PSI 03 – dane dotyczące stanu zatrudnienia w Policji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący Zatrudnieni w Policji
  • Służba i korpus
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia