Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGP PSI 04 – dane dotyczące zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, wypadków tonięcia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Tonięcia/utonięcia Wypadki tonięcia
 • Obszar objęty działaniem jednostki Policji
 • Dni tygodnia
 • Miejsce zdarzenia
 • Godzina zdarzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Tonięcia/utonięcia Ofiary utonięć
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Tonięcia/utonięcia Ofiary utonięć
 • Okoliczności zdarzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Tonięcia/utonięcia Wypadki tonięcia - osoby uratowane
 • Obszar objęty działaniem jednostki Policji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zamachy samobójcze Zamachy samobójcze usiłowane
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zamachy samobójcze Zamachy samobójcze usiłowane
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zamachy samobójcze Zamachy samobójcze zakończone zgonem
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zamachy samobójcze Zamachy samobójcze zakończone zgonem
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok