Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGPSP SWDPSP 01 – dane dotyczące pożarów w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pożary Pożary upraw rolnych, łąk, rżysk
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Pożary Pożary nieużytków
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Pożary Powierzchnia pożarów upraw rolnych, łąk, rżysk
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Pożary Powierzchnia pożarów nieużytków
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok