Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGPSP SWDPSP 02 – dane dotyczące zdarzeń akcji ratowniczych oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Pożary
 • Podział administracyjny
 • Wielkość pożarów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Miejscowe zagrożenia
 • Podział administracyjny
 • Wielkość miejscowych zagrożeń
 • Rodzaj miejscowego zagrożenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Alarmy fałszywe
 • Podział administracyjny
 • Alarmy fałszywe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Zdarzenia, w których brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Osoby poszkodowane podczas pożarów
 • Podział administracyjny
 • Poszkodowani podczas pożarów
 • Skutki wypadku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Osoby poszkodowane podczas miejscowych zagrożeń
 • Podział administracyjny
 • Poszkodowani w miejscowych zagrożeniach
 • Skutki wypadku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Osoby z jednostek ochrony przeciwpożarowej biorące udział w zdarzeniach
 • Podział administracyjny
 • Osoby w zdarzeniach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Sprzęt z jednostek ochrony przeciwpożarowej wykorzystywany w zdarzeniach
 • Podział administracyjny
 • Wykorzystany sprzęt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Ratownictwo ekologiczne
 • Podział administracyjny
 • Wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Ratownictwo chemiczne
 • Podział administracyjny
 • Wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej Ratownictwo techniczne
 • Podział administracyjny
 • Rodzaj ratownictwa technicznego
 • Wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok