Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGSG CBD EWIDA 01 – dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przestępstwa stwierdzone Wszczęte i zakończone postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa prowadzone przez Straż Graniczną
  • Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa prowadzone przez Straż Graniczną
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok