Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KGSG LGP 01 – dane dotyczące lądowej granicy państwowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Położenie, terytorium i granice kraju Długość lądowej granicy państwowej
  • Odcinek granicy państwowej
Rozwiń grupowanie
  • km
  • %
Zmienna ilościowa
  • rok